یک خداحافظی ساده حق همه ی دوستانی ست که با من همراه بوده اند.

خداحافظ

نوشته شده توسط فاشیست در جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ |